Naar hoofdinhoud

In het persoonlijk plan beschrijft u uitgebreid hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. In het zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgaanbieder maakt.

Om ervoor te zorgen dat u die zorg en ondersteuning krijgt die past bij uw persoonlijkheid, uw situatie en uw manier van leven, bespreekt u uw persoonlijk plan en uw zorgplan met uw zorgverleners.

Met het invullen van het formulier 'Voorbereiding Persoonlijk plan - Zorgplan' kunt u zich voorbereiden op het gesprek over uw persoonlijk plan of zorgplan. Hierin staan een aantal vragen waar u aan moet denken bij het samenstellen van het plan.

Download hier het formulier 'Voorbereiding Persoonlijk plan - Zorgplan' (pdf).

Het is helaas niet mogelijk om het formulier digitaal in te vullen. U zult het daarvoor dus eerst moeten printen.

twee poppetjes

Cliëntondersteuning nodig?
0900 999 8888

Of neem contact op met MEE in uw buurt

Heeft u al een Wlz-indicatie?

Wist u dat u altijd gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE mag inschakelen om u bij te staan bij het regelen van uw zorg?

Heeft u nog geen Wlz-indicatie?

Dan kan een cliëntonder- steuner u helpen bij het aanvragen. Vraag ernaar bij uw gemeente.

Volg MEE:

 

Contact